Wikia


Senor Chapi, vanaf nu te noemen: Nick, heeft deze pagina gemaakt opdat hij interviews van mensen kan afnemen hoe zij over Nick denken. Nick zal maar meteen beginnen met het eerste interview te posten wat als volgt ging:

Interview Aura Edit

Wat is je naam? Aura: Aura Overloper (volgens Haris)

Hoe oud ben je? Aura: 16 (a)

Hoe zou je Nick kunnen beschrijven? hmm. BEZGEBZKnezgmnrhmfkyêjmljHELIZHG.SNHDKSLthk vnelzr,:qd zoiets ^^ :W

Waarom? omdat dat random spam is en random spam past bij jou want random spam is cool, bijna net zo cool als ik en als jou dus beschrijf ik het als random spam

Aha. En hoe ben je tot die ontdekking gekomen? toen ik jou kende vond ik dat.;p al meteen*

Wanneer heb je mij ontmoet dan? Met Carnavalsbal afgelopen jaar ^^

Wat vond je van hem? uhmm clowachtig xD clown*

Waarom dat? omdat je een clownspak aanhad en schmink die uitliep en dat vond ik grappig xD

Juist ja. Dat was het interview bedankt voor je medewerking


Interview Claudia Edit

Hoe heet je? Claudia: Claudia.

Hoe oud ben je? 14 (wat een vragen)

Hoe beschrijf je Nick? Een lievev jongen die altijd klaar staat voor zijn vrienden maar soms ook enorm sukkelig kan zijn

Waarom zo? dat is gewoon hoe ik over hem denk dat was toch de vraag?

Inderdaad, dat was de vraag. Zou je denken dat Je Nick als een echt goede vriend kunt beschouwen? Ja dat doe ik zeker en ik hoop dat hij ook zo over mij denkt

Heb je dat eens gevraagd dan? Nee ik interview mijn vrienden nooit

Waarom niet? Vind je dat niet leuk dan? *Nooit in mij opgekomen. Ik vind het vaag maar als je een goede reden hebt vindt ik het prima

Dankjewel voor je medewerking, ik publiceer de uitkomsten zo snel mogelijk.


Lalala : DEdit

He's awesome, dudeeeeee ;D