Wikia


De Elite 8, kortweg E8, was een nooit geheel uitgevoerd project tussen 8 AWF-leden, gebaseerd op het battlesysteem van Pokémon. De bedoeling was in principe om samen met zijn achten Gym Leaders te spelen, elk van een bepaald type, en vervolgens uitdagers aan te nemen. Dit is echter om verschillende redenen nooit geheel tot uitvoering gebracht.

Ontstaan Edit

De E8 ontstond in principe toen Aerival en Deco T. Aoreste, destijds nog bekend als Mew en Deco, zich ergens eind 2005 of begin 2006 (de precieze datum is onbekend) verveelden en besloten een massconvo te starten op MSN, met mensen die ze toen kenden van AWF. Dit was in beginsel nog niet meteen het geboorte van de E8, maar wel kwamen de mensen hier bijeen die er later deel van gingen uitmaken. Areola, destijds bekend als Solaceira, was na een aantal gesprekken met ongeveer hetzelfde groepje de eerste die met het voorstel kwam, en al snel was er redelijk wat animo voor gevonden. De acht mensen die uiteindelijk toezeiden zich in te zetten voor de E8, waren als volgt:

Van tevoren had elke E8-deelnemer dus al besloten welk type ze zouden nemen, meestal gewoon het favoriete type. Hoewel de deelnemers zeker niet voortvarend aan de slag gingen met hun teams, kwamen ze wel regelmatig bijeen; zodra er een redelijk aantal E8-deelnemers online was op MSN, werd er een convo gestart, waarin dan over van alles en nog wat werd gepraat (lang niet alleen maar Pokemon). Overigens waren ze zeker geen elitair bedoeld groepje, en waren dit dan ook niet de enige acht mensen die zich in de E8-convo's bevonden: ook bijvoorbeeld Noof, was regelmatig terug te vinden, evenals Defis en Surosu Rasuto.

Ontwikkeling en ondergang Edit

Omdat het, gezien de tijd waarin het begin zich afspeelde, duidelijk was dat de derde generatie Pokemon niet lang meer zou standhouden, werd besloten het idee op de lange baan te schuiven voor tenminste een jaar, tot de release date van Pokemon Diamond/Pearl. In de tussentijd waren er nog wel steeds convo's, die in de loop van de tijd steeds minder over Pokemon gingen. Achteraf bleek het geen geslaagd idee om het zo lang uit te stellen, aangezien een aantal mensen in de tussentijd minder interesse kregen in Pokemon, of op zijn minst minder zin in het idee om een volwaardig team van zes Pokemon samen te stellen waarmee ze regelmatig moesten battlen. Dit was echter niet het enige probleem; vanwege de grote onderlinge verschillen in persoonlijkheden en de grote frequentie van de convo's, waardoor de deelnemers elkaar constant op de lip zaten, ontstonden er onderlinge spanningen, die niet zelden leidden tot kleine ruzies. Ook begon men op een gegeven moment te merken dat de convo's regelmatig nogal dood waren, simpelweg omdat men elkaar niet zoveel meer te vertellen had. Deze factoren zorgden er samen voor dat het project een vroegtijdige dood stierf. Ook de convo's zijn sinds ergens in 2008 niet of nauwelijks meer gehouden, dit in tegenstelling tot de Handz Up Fever/POWER Radio convo's. Ondanks dit onfortuinlijke einde wordt er door een groot deel van de ex-leden van de E8 en de zogenaamde 'aanhang' niet negatief naar het verleden gekeken; er heerst meer een 'het was leuk maar het is voorbij'-mentaliteit.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.