Wikia


AWF Meeting #23 Zuid vond plaats op 21 november 2009 in Eindhoven. Het noorderlijke deel van deze meeting vond een week later plaats in Leeuwarden.

Op deze meeting werd niet gebowld, zoals meestal het geval is, maar gezwommen in het Ir. Ottenbad te Eindhoven. Dit zwembad werd echter niet als een doorslaand succes beschouwd; hoewel het geen afbreuk deed aan de gezelligheid, werd het zwembad zelf door veel mensen te klein en nogal saai geacht. Zo bevatte het bijvoorbeeld geen glijbaan. Een klein jongetje dat niemand kende, maar Dave bleek te heten (niet te verwarren met Devian van AWF) bracht wel wat leven in de brouwerij door de groep continu te volgen; hoewel hij enige irritatie wekte, was het ergens wel komisch. Later bleek dit een ludiek initiatief van Freezee te zijn geweest.

De avond werd gevuld met de kroeg induiken met een inmiddels wat geslonken groep, waar we de enige bleken te zijn. Aangezien niemand verder het uitgaansleven van Eindhoven kende, werd besloten daar gewoon te blijven, wat nog aardig gezellig werd.

AanwezigenEdit

NabesprekingEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.